• Tüm faaliyetlerinde daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanmak.
• Yürürlükteki çevresel yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uymak.
• Atıklarını kontrol altına alan ve uygun şekilde bertaraf ederek çevre kirliliğini önlemek.
• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.
• Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
• Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği çevre hedeflerine ulaşan bir firma olmak.